Relikwie św. Spirydona w Supraślu

Relikwie św. Spirydona kończą pielgrzymowanie po Polsce. Dzisiejszego wieczoru trafiły do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Zostały przeniesione procesyjnie przez mnichów monasteru i licznie przybyłych wiernych (w tym członków pieszej pielgrzymki z Białegostoku) ulicami Supraśla i wniesione do głównej klasztornej cerkwi. 

Relikwie powitał biskup supraski Grzegorz i przełożony monasteru archimandryta Andrzej. Odprawiona została wieczernia z procesją wokół cerkwi. Przez całą noc przed relikwiami św. Spirydona zanoszone są modlitwy. 

Relikwie zostały przywiezione do Polski przez delegację Greckiej Cerkwi Prawosławnej. Goście oddali pokłon Supraskiej Ikonie Bogurodzicy. Z zaciekawieniem zwiedzili również Muzeum Ikon. 

Jutro o godz. 5. relikwie zostaną pożegnane. Delegacja z wyspy Korfu opuści Polskę i powróci do Grecji. 

P. Karczewski | 21.08.2015 r.

Napisano w Aktualności

HARMONOGRAM

15 sierpnia 2015 r.
- godz. 20:30 Warszawa
Powitanie relikwii w katedrze św. Marii Magdaleny
16 sierpnia 2015 r.
- godz. 19:o0 Jabłeczna
Powitanie relikwii w monasterze św. Onufrego
17 sierpnia 2015 r.
- godz. 10:30 Terespol
- godz. 13:30 Biała Podlaska
- godz. 18:30 Hajnówka
Powitanie relikwii w soborze św. Trójcy
18 sierpnia 2015 r.
- godz. 14:30 Kleszczele
- godz. 17:00 Św. Góra Grabarka
Powitanie relikwii w monasterze św. św. Marty i Marii
19 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:30 Bielsk Podlaski
Powitanie relikwii w cerkwi Zaśnięcia NMP
20 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:00 Zwierki
Powitanie relikwii w monasterze Narodzenia NMP
- godz. 20:00 Białystok
Powitanie relikwii w soborze św. Mikołaja
21 sierpnia 2015 r.
- godz. 17:30 Supraśl
Powitanie relikwii w monasterze Zwiastowania NMP
22 sierpnia 2015 r.
- godz. 5:00 Supraśl
Pożegnanie relikwii