Białystok: powitanie relikwii św. Spirydona

O godzinie 20. relikwie św. Spirydona przybyły do Białegostoku. Przed katedrą św. Mikołaja powitał je arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Grzegorzem, duchowieństwem i tysiącami zebranych wiernych. Prawa ręka świętego, która przybyła z greckiej wyspy Korfu, została procesyjnie wniesiona do cerkwi. [Kliknij, aby obejrzeć relację filmową]. 

W swoim powitalnym słowie arcybiskup białostocki i gdański Jakub podkreślił ogromne znaczenie przybycia relikwii do Białegostoku. Streścił zebranym życie świętego Spirydona ze szczególnym uwzględnieniem jego cudów. W katedrze odprawione zostało uroczyste nabożeństwo, w którym uczestniczyli licznie przybyli duchowni diecezji białostocko-gdańskiej. 

Podczas nabożeństwa w katedrze obecny był metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Powiedział , że przybycie relikwii św. Spirydona na białostocczyznę jest dla wszystkich mieszkańców tej ziemi wielkim zaszczytem, a zarazem znakiem wielkiej łaski. 

W imieniu Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – organizatora pielgrzymki relikwii – głos zabrał Bazyli Piwnik, przewodniczący Zarządu Głównego. Przekazał arcybiskupowi Jakubowi i metropolicie Edwardowi Ozorowskiemu pamiątkowe ikony św. Spirydona. W swoim słowie zwrócił uwagę na znaczenie postaci świętego w obronie chrześcijaństwa przed herezjami. 

Do późnego wieczora przed katedrą czekała długa kolejka osób oczekujących na możliwość oddania pokłonu relikwiom. W tym czasie odprawiano akatysty ku czci świętego. Jutro katedra otwarta będzie od wczesnych godzin porannych. 

P. Karczewski | 20.08.2015 r.

Napisano w Aktualności

Zwierki: wizyta relikwii św. Spirydona

Relikwie św. Spirydona z Tremithus przybyły do diecezji białostocko-gdańskiej. Powitano je uroczyście w Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Obecnie trwa całonocne czuwanie, podczas którego licznie zgromadzeni wierni oddają pokłon cudownej prawicy świętego biskupa. [Kliknij tu, by zobaczyć relację filmową] 

U wrót klasztoru gości z Grecji powitała przełożona – ihumenia Anastazja. Towarzyszący pielgrzymce relikwii arcybiskup lubelski i chełmski Abel w swoim słowie odniósł się do cudu znoszonych butów świętego. Przypomniał, że mieszkańcy Korfu wierzą, że święty chodzi i pomaga ludziom będącym w potrzebie. Dowodem na to jest jego obuwie, które zmieniane jest kilka razy do roku z powodu zużycia – buty są znoszone. 

Relikwie zostały przywiezione przez gości z wyspy Korfu (Grecka Cerkiew Prawosławna). Delegacji przewodniczy metropolita Kerkyry, Paksów i Wysp Diapontyjskich Nektariusz. Goście z Grecji w monasterze w Zwierkach oddali pokłon relikwiom św. męczennika młodzieńca Gabriela. 

Relikwie przybyły do naszego kraju dzięki staraniom Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. O godzinie 20. relikwie przywiezione zostaną do Białegostoku. Powitane będą w katedrze św. Mikołaja. 

P.Karczewski | 20.08.2015 r.

Napisano w Aktualności

Procesja z relikwiami św. Spirydona ulicami Bielska Podlaskiego

Relikwie św. Spirydona  przybyły wczoraj do Bielska Podlaskiego. Zostały powitane uroczyście w cerkwi św. archanioła Michała. U wrót świątyni delegację z greckiej wyspy Korfu powitał burmistrz miasta Jarosław Borowski. Nie krył zadowolenia i wzruszenia. Podziękował, że na trasie przejazdu relikwii znalazł się Bielsk. W świątyni relikwie powitał dziekan bielski ks. Leoncjusz Tofiluk. 

Po krótkim nabożeństwie ulicami Bielska Podlaskiego przeszła długa procesja, w której wzięły udział tysiące wiernych. Relikwie wniesione zostały do cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy,  gdzie powitał je proboszcz ks. Jarosław Dmitruk. 

Relikwie św. Spirydona przybyły do Polski z greckiej wyspy Korfu. Delegacji Greckiej Cerkwi Prawosławnej przewodniczy metropolita Kerkyry, Paksów i Wysp Diapontyjskich Nektariusz. W skład grupy gości wchodzi także archimandryta Justyn, proboszcz katedry św. Spirydona na Korfu. Relikwiom towarzyszy arcybiskup lubelski i chełmski Abel. 

Relikwie przebywać będą  w Bielsku Podlaskim dziś do godz. 15. Później przywiezione zostaną do  Monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. O godz. 20. przywitanie relikwii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. 

Paweł Karczewski | 20.08.2015 r.

Napisano w Aktualności

HARMONOGRAM

15 sierpnia 2015 r.
- godz. 20:30 Warszawa
Powitanie relikwii w katedrze św. Marii Magdaleny
16 sierpnia 2015 r.
- godz. 19:o0 Jabłeczna
Powitanie relikwii w monasterze św. Onufrego
17 sierpnia 2015 r.
- godz. 10:30 Terespol
- godz. 13:30 Biała Podlaska
- godz. 18:30 Hajnówka
Powitanie relikwii w soborze św. Trójcy
18 sierpnia 2015 r.
- godz. 14:30 Kleszczele
- godz. 17:00 Św. Góra Grabarka
Powitanie relikwii w monasterze św. św. Marty i Marii
19 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:30 Bielsk Podlaski
Powitanie relikwii w cerkwi Zaśnięcia NMP
20 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:00 Zwierki
Powitanie relikwii w monasterze Narodzenia NMP
- godz. 20:00 Białystok
Powitanie relikwii w soborze św. Mikołaja
21 sierpnia 2015 r.
- godz. 17:30 Supraśl
Powitanie relikwii w monasterze Zwiastowania NMP
22 sierpnia 2015 r.
- godz. 5:00 Supraśl
Pożegnanie relikwii