Materiały prasowe

Święty Spirydon

Święty Spirydon

Święty Spirydon,  biskup Tremithus
(Swiatitiel Spirydon, jepiskop Trimifuntskij)

Urodził się na Cyprze, gdzie pasał owce. W dojrzałym wieku ożenił się i miał dzieci. Prowadząc rodzinne życie starał się naśladować cnotę starotestamentowych patriarchów. Po pewnym czasie jego żona zmarła, a on sam jeszcze gorliwiej oddał się Bogu. Za wyjątkową pokorę i prostotę wybrano go biskupem Tremithus. Mimo to nie zaprzestał dokonywania swego dawnego zajęcia, jednocześnie doglądając interesów wiernych.

Za cnotliwe życie Spirydon otrzymał od Boga dar czytania w ludzkich myślach i dokonywania cudów. Brał udział w I Soborze Powszechnym w Nicei (325 r.), gdzie w sposób prosty i jasny dowodził fałszywości nauki Ariusza oraz nawrócił na wiarę chrześcijańską pewnego znanego pogańskiego filozofa. Zmarł około 348 r. Jego relikwie spoczęły na wyspie Korfu. Prawa ręka świętego przez wiele lat znajdowała się w Rzymie. Za pontyfikatu śp. Jana Pawła II w 1984 roku ręka świętego została uroczyście przekazana Prawosławnej Metropolii Kofru, gdzie znajduje się do obecnie.

Do św. Spirydona wierni modlą się o uzdrowienie z różnych chorób oraz podczas głodu.

Na ikonach święty przedstawiany jest jako stary mężczyzna z zazwyczaj krótką, siwą brodą. Ubrany jest w liturgiczne szaty biskupie. Prawą dłoń ma uniesioną w błogosławieństwie, w lewej trzyma Ewangelię. Niekiedy ma na sobie charakterystyczną spłaszczoną z góry, białą czapkę lub płonącą Ewangelią w dłoni.

Spirydon jest imieniem pochodzenia grecko-łacińskiego, wywodzące się od łac. słowa spiritus — „duch”.

na podstawie: www.cerkiew.pl

 

Wyspa Korfu

Korfu, starożytna Kerkyra (gr. Κέρκυρα = Kerkira, łac. Cercyra; wł. Corfu) – jest to  górzysta wyspa położona na północno- zachodnim wybrzeżu Grecji, nad Morzem Jońskim. Jej bogata kultura odzwierciedla lata spędzone  pod francuską, włoską i brytyjską okupacją zanim została zjednoczona z Grecją w 1864 r.

Stolicą wyspy i prefektury jest miasto Korfu (zwane też Kerkirą). Najwyższy szczyt na wyspie to Pantokrator (906 mn.p.m.). W najwęższym miejscu cieśniny od brzegów Albanii dzieli wyspę zaledwie 2,5 km.

 

logo_bt_160

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego znajduje się w rejestrze stowarzyszeń od 1989 r. Zostało powołane z błogosławieństwa JE Sawy, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego aby pielęgnować ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej, zapoznawać społeczeństwo z nauką, tradycjami i dziedzictwem Cerkwi prawosławnej.

Stowarzyszenie od 10 lat posiada status organizacji pożytku Publicznego (OPP). Celem działalności Bractwa jest umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach, współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym (PAKP) i pomoc w realizacji jego misji poprzez wydawanie publikacji przybliżających wiarę i kulturę prawosławną.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie dwie placówki edukacyjne: Zespół Szkół Niepublicznych w Białymstoku (www.szkolacim.pl)
i Niepubliczne Przedszkole w Bielsku Podlaskim (www.prawoslawneprzedszkole.pl). Wspomaga także osoby potrzebujące, realizuje projekty edukacyjne (w tym europejskie), z których korzystają osoby różnych wyznań.

 

HARMONOGRAM PIELGRZYMKI RELIKWII
ŚW. SPIRYDONA BISKUPA TREMITHUS

Warszawa – katedra św. Marii Magdaleny (al. Solidarności 52)
od 15 sierpnia 2015 r. godz. 20:15
do 16 sierpnia 2015 r. godz. 15:30

Jabłeczna – monaster św. Onufrego (Jabłeczna 69)
od 16 sierpnia 2015 r. godz. 19:00
do 17sierpnia 2015 r. godz. 10:00

Terespol – cerkiew pw. Jana Teologa (ul. Cerkiewna 2 )
od 17 sierpnia 2015 r. godz. 10:30
do 17 sierpnia 2015 r. 13:00

Biała Podlaska – cerkiew pw. Cyryla i Metodego (ul. Terebelska 19 )
od 17 sierpnia 2015 r. godz. 13:30
do 17 sierpnia 2015 r. godz. 17:00

Hajnówka – sobór Świętej Trójcy (ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15 )
od 17 sierpnia 2015 r. godz. 18:30
do 18 sierpnia 2015 r. godz. 14:00

Kleszczele - cerkiew pw. Zaśnięcia NMP (ul. 1-go Maja 2 )
od 18 sierpnia 2015 r. godz. 14:30
do 18 sierpnia 2015 r. godz. 16:15

Grabarka – monaster św.św. Marty i Marii ( 17-330 Nurzec w. Grabarka )
od 18 sierpnia 2015 r. godz. 16:45
do 19 sierpnia 2015 r. godz. 15:30

Bielsk Podlaski – cerkiew Zaśnięcia NMP (Mickiewicza 179)
od 19 sierpnia 2015 r. godz. 16:30
do 20 sierpnia 2015 r. godz. 15:15

Zwierki – monaster Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy ( Zwierki 46)

od 20 sierpnia 2015 r. godz. 16:00
do 20 sierpnia 2015 r. godz. 19:40

Białystok – sobór św. Mikołaja (ul. Lipowa 15 )
od 20 sierpnia 2015 r. godz. 20:00
do 21 sierpnia 2015 r. godz. 17:00

Supraśl – monaster Zwiastowania Bogurodzicy (ul. Klasztorna 1)
od 21 sierpnia 2015 r. godz. 17:30
do 22 sierpnia 2015 r. godz. 5:00

 

  KONTAKTY

Kontakt ws. wydawnictw:

bractwocim@cerkiew.pl

 Kontakt ws. organizacyjnych:

Piotr Makal
e-mail: bractwocim@cerkiew.pl
tel.  +48 698985777, +48 698950333

HARMONOGRAM

15 sierpnia 2015 r.
- godz. 20:30 Warszawa
Powitanie relikwii w katedrze św. Marii Magdaleny
16 sierpnia 2015 r.
- godz. 19:o0 Jabłeczna
Powitanie relikwii w monasterze św. Onufrego
17 sierpnia 2015 r.
- godz. 10:30 Terespol
- godz. 13:30 Biała Podlaska
- godz. 18:30 Hajnówka
Powitanie relikwii w soborze św. Trójcy
18 sierpnia 2015 r.
- godz. 14:30 Kleszczele
- godz. 17:00 Św. Góra Grabarka
Powitanie relikwii w monasterze św. św. Marty i Marii
19 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:30 Bielsk Podlaski
Powitanie relikwii w cerkwi Zaśnięcia NMP
20 sierpnia 2015 r.
- godz. 16:00 Zwierki
Powitanie relikwii w monasterze Narodzenia NMP
- godz. 20:00 Białystok
Powitanie relikwii w soborze św. Mikołaja
21 sierpnia 2015 r.
- godz. 17:30 Supraśl
Powitanie relikwii w monasterze Zwiastowania NMP
22 sierpnia 2015 r.
- godz. 5:00 Supraśl
Pożegnanie relikwii