Harmonogram

  • 15 sierpnia 2015

Warszawa
- godz. 20:30 -Powitanie Św. Relikwii w katedrze św. Marii Magdaleny
- godz. 21.00 – żywot i akatyst ku czci św. Spirydona
- ok. godz. 22.00 – jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą wierni – akatyst ku czci św. Spirydona)

  • 16 sierpnia 2015

- godz. 6.30 – otwarcie świątyni
- godz. 7.00 – Święta Liturgia
- godz. 9.00 – molebien
- godz. 10.00 - Święta Liturgia
- godz. 12.30 – czytanie żywotu Świętego
- godz. 13.30 – akatyst
- godz. 15.00 – molebien i pożegnanie Św. Relikwii (odjazd do Jabłecznej)

Jabłeczna
- godz. 19.00 – całonocne czuwanie z akatystem

ok. godz. 22:00 – jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą  wierni – akatyst ku czci św. Spirydona) 

  • 17 sierpnia 2015

- 8.00 – Święta Liturgia
- godz. 10.00 - 
pożegnanie Św. Relikwii (odjazd do Terespola)
Terespol – cerkiew św. Jana Teologa
- godz. 10.30 – akatyst ku czci św. Spirydona
- godz. 12.30 – pożegnanie Św. Relikwii
Biała Podlaska – cerkiew św.św. Cyryla i Metodego
- godz. 13.30  - 
powitanie Św. Relikwii, akafist do św. Spirydona
- godz. 16.00 – pożegnanie Św. Relikwii
Hajnówka – Sobór Św. Trójcy
- godz. 19.00 – wieczernia
- godz. 21.00 – akatyst do Świętego za zdrowie
- ok. godz. 22.00 – jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą  wierni – akatyst za zmarłych)

  • 18 sierpnia 2015

- godz. 6.00 – otwarcie świątyni
- godz. 7.00 – akatyst
- godz. 8.00 – jutrznia
- godz. 10.00 – Święta Liturgia
- godz. 13.30 - pożegnanie Św. Relikwii

Kleszczele – cerkiew Zaśnięcia NMP
- godz.
14.30 - spotkanie Św. Relikwii, akatyst
- godz.
16.00 - pożegnanie Św. Relikwii
Św. Góra Grabarka
- godz. 16.45 - powitanie Św. Relikwii
- godz. 18.00 - 
całonocne czuwanie
- godz. 22.00 – akatyst do św. Spirydona

  • 19 sierpnia 2015

- godz. 1.00 - Święta Liturgia
- godz. 4.00 - Święta Liturgia
- godz. 6.30 - Święta Liturgia
- godz. 9.45 - Święta Liturgia

- godz. 15.00 - molebien i pożegnanie Św. Relikwii

Bielsk Podlaski – cerkiew Zaśnięcia NMP
- godz. 16.
30 - spotkanie Św. Relikwii (cerkiew św. arch. Michała) i procesyjne przejście do cerkwi Zaśnięcia NMP
- godz. 18.00 –  całonocne czuwanie
- godz. 21.00 – akatyst ku czci Św.
Spirydona
- godz. 22.00 -  jeśli nie będzie wiernych zamknięcie świątyni (jeśli będą  wierni – akatysty ku czci św. Spirydona)

  • 20 sierpnia 2015

- godz. 6.30  - Święta Liturgia
- godz. 10.00 – Święta Liturgia
- godz.
14.30 –  molebien i pożegnanie Św. Relikwii
Zwierki –  Monaster Narodzenia NMP
- godz. 16.00 – akatyst i wieczernia
- godz.
19.30 - pożegnanie Św. Relikwii
 Białystok
- godz. 20.00 powitanie Św. Relikwii w Soborze
- godz. 21.00 – akatyst ku czci św. Spirydona
- godz. 22.30 -  akatyst ku czci św. Spirydona

  • 21 sierpnia 2015

- godz. 5.30 - Święta Liturgia
- godz. 9
.00 - Święta Liturgia
- godz. 16
.30 -pożegnanie Św. Relikwii 
 Supraśl – Monaster Zwiastowania NMP
- godz. 17.30 – powitanie Św. Relikwii na rogatkach miasta, wieczernia z powieczerzem (monaster zapewnia ciepły posiłek i miejsce odpoczynku dla pielgrzymów)
- godz. 22
.00 – jutrznia z akatystem

  • 22 sierpnia 2015

- godz. 1.00 - Święta Liturgia
- godz. 4:30 – pożegnanie Św. Relikwii